Skladišta – silosi

Silos “Symaga”

silos 2 x 300

 • Lančasti transporter – redler u usipnom kosu, ukupne dužine L=10m, aktivna dužina 8m, Pogon P=3kW;
 • Vertikalni kofičasti elevator samo stojeći. Kapaciteta 30t/h suvog zrna merkantilne pšenice ukupne visine 19m;
 • Trokraka preklopka sa ručnim prebacivanjem;
 • Metalne silosne ćelije “Symaga” tip 760/7 kružnog preseka sa ravnim dnom.

Ćelije su kružnog preseka izrađene od pocinkovanog čeličnog valovitog lima. Lim od koga je izrađen silos pocinkovan je sa obe strane nanosom cinka 450gr po m2. Elementi silosa spojeni su vijčanom vezom (Č 8,8) zaptiveni specijalnim gitom otpornim na starenje i uticaj sunca (UV zračenje). Silos se montira na betonsku podlogu temelj. Silos je sa podlogom  spojen temeljnim vijcima.

Dimenzija silosa:

 • Prečnik 7,6m
 • Ukupna visina silosa 10,1m
 • Ukupna zapremina 309m3
 • Kapacitet 250t ( pri 0,8 t/m3)
 • Kontrolni otvor na krovu
 • Ulazna vrata na plaštu silosa
 • Pužni izuzimači iz silosa (Prečnik D=160mm, Dužina L= 5000mm, Pogon 3kW)
 • Gravitacione cevi D=160mm, lim 3mm

 

Cena za 2x250t: 28.900,00 €  + PDV 20%
Cena za 2x150t: 18.900,00 € + PDV 20% 

* moguća je izgradnja silosa svih dimenzija. U cenu nije uračunata izgradnja temelja i građevinski radovi.

 

 

Pozovite da se dogovorimo!                                                     021/6451314
064/9006169
standarddoo@yahoo.com

Comments are closed.