Setvospremači

Setvospremač je ekonomično i kvalitetno oruđe prvenstveno namenjeno za prolećnu i jesenju predsetvenu pripremu zemljišta, međurednu obradu okopavina, rad na strništu, proređivanje pšenice, obnavljanje pašnjaka i sličnoOsnovni ram je laka zavarena konstrukcija. Izrađen je od čeličnih flahova koji su pre zavarivanja prošli specijalnu metodu istezanja. Zbog ovoga je ram čvrst i savršeno ravan što je osnovni preduslov za ujednačenu dubinu rada. U zavisnosti od dimenzija setvospremača moguće su izvedbe sa krilima ili bez njih.

Setvospremač se priključuje na traktor u tri tačke, a dizanje u transportni položaj se vrši preko hidrauličnog sistema traktora. Kod setvospremača sa hidrauličnim dizanjem priključuje se spojnica u izvod hidraulike traktora. Podešavanje nagiba setvospremača se vrši preko podesive poluge (toplinga) koja spaja rudu sa ramom na srednjoj gredi. Isto se izvodi nakom priključivanja oruđa za traktor tako što se podesiva poluga skraćuje ili produžuje. Na ovaj način i prednji i zadnji organi rade na istoj dubini. Skraćivanjem poluge zadnji kraj setvospremača se podiže. Podešavanje dubine rada vrši se preko zavojnog vretena koje je povezano sa nosačem točka. Preporučena brzina rada setvospremača sa elastičnim S-Oprugama je od 8 d 12 km/h. Na taj način se postiže najbolja vibracija radnih organa.

1 sts_rotor_mala2sts_tocak_mala

 

Untitled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Setvospremači od 2.1 do 3.3 se sastoje samo od osnovnog rama
2. Setvospremači od 3.7 do 4.9 se sastoje od osnovnog rama 2.5 na koji je dodat par krila veličine, redom, od 0.6 do 1.2
3. Setvospremači od 5.3 do 6.1 se sastoje od osnovnog rama 2.9 na koji je dodat par krila veličine, redom, od 1.2 do 1.6
4. Setvospremači 3.7 i 4.1 mogu opciono biti i bez hidro-cilindara za sklapanje i rasklapanje krila
5. Kod setvospremača od 3.7 do 4.9 oba krila diže i spušta jedan hidro-cilindar dok kod setvospremača 5.3 do 6.1 svako krilo ima svoj hidro-cilindar
6. Potrebna snaga traktora je data terijski. U praksi je potrebno ovu vrednost uvećati za 5÷10 %.

Comments are closed.