Oprema za gazdinstvo

Motorni krunjač sa kruparom KK-344

06_krunjacMašina je namenjena individualnim gazdinstvima koja se bave stočarstvom i živinarstvom. Svojom funkcionalnošću, kvalitetom rada i kapacitetom predstavlja izuzetno dobro rešenje u pripremi stočne hrane. Pored krunjenja klipova omogućeno je i mlevenje zrna kukuruza, plodova svih drugih žitarica i kabaste hrane (lucerke, sena i dr.). Mešanjem ovako samlevenih sastojaka dobija se dobra krmna smesa za ishranu stoke i živine.

  • Mogućnost regulacije otvora
  • Mogućnost regulacije pritiska
  • Mogućnost regulacije krupnoće mlevenja

Book1

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorni prekrupač kukuruza PKM-13

08_prekrupacOvaj prekrupač kukuruza je izuzetno pogodno rešenje u proizvodnji stočne hrane. Predviđen je za mlevenje suvih proizvoda i to kukuruza (u zrnu ili celih klipova), ječma, ovsa, raži, soje i suncokreta kao i suve deteline ili sena. Pogon je elektomotorni.

Bo44ok1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorski prekrupač kukuruza PKT-12

09_traktorskiOvaj prekrupač je izuzetno pogodno rešenje u proizvodnji stočne hrane. Predviđen je za mlevenje suvih proizvoda i to kukuruza (u zrnu i celih klipova), ječma, ovsa, raži, soje i suncokreta kao i suve deteline ili sena. Pogodan je za priključenje vratila traktora n=540o/min

Book1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mešaona stočne hrane MSH-50

07_mesaonaMešaona stočne hrane je mašina namenjena za spravljanje (mešanje) dopunskih proteinskih hranjiva (koncentrata), gotovih krmnih smesa i premiksa u stočarskoj i živinarskoj proizvodnji. Mašina je horizontalnog tipa sa tzv. slobodnim mešanjem, što znači da smesa prolazi celom dužinom leve i desne spirale i transportuje se prema izlaznoj osnovi. Mašina pogon dobija od elektromotora motornog krunjača prekrupača KK-344 (moguć je i nezavisni pogon). Uključivanjem elektromotora, prenos snage vrši se preko remenih prenosnika do spirale.Untitled-1

Book1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krunjač KB-500-T

14_krunjacMotorni krunjač KB-500-T ispunjava sve zahteve savremene proizvodnje stočne hrane kako u individualnom tako i u društvenom sektoru. Pored pogona elektromotor, krunjač ima mogućnost pogona i traktorom tako da se može koristiti i na mestima koja nisu snabdevena električnom energijom. Na prijemnom košu krunjača ugrađen je dodavač sa lopaticama za ravnomerno ubacivanje klipova u prostor za krunjenje koji obrazuju bubanj i podbubanj. Pored direktnog transporta zrna u prikolicu (rinfuzno), omogućeno je i pakovanje zrna u vreće.

Book1

Comments are closed.