Malčeri

Ratarski malčeri

mulcar_ratarski_glavnaRatarski malčeri spadaju u grupu poljoprivrednih malčera i prvenstveno su namenjeni za usitnjavanje biljnih ostataka nakon žetve ratarskih kultura, kao što su kukuruz, suncokret, slama, šećerna repa, uljana repica, pirinač i slično. Pored svoje osnovne namene mogu se koristiti i za usitnjavanje biljne mase, uređivanje i održavanje svih drugih poljoprivrednih, komunalnih, zapuštenih i neobrađenih površina. Zahvaljujući velikoj brzini rotora, koji je elektronski balansiran, noževi precizno i efikasno usitnjavaju biljne ostatke i tako ih pretvaraju u lako humusno đubrivo, čime se poboljšava kvalitet i prirodna plodnost zemljišta, a smanjuje potreba za veštačkim đubrenjem. Na taj način se direktno utiče na smanjenje troškova poljoprivredne proizvodnje i povećanje prinosa.

mulcar_ratarski_dek_9093

Prednosti:

 • Univerzalna primena
 • Snažna i masivna konstrukcija
 • Sa univerzalnim Y noževima usitnjava biljnu masu do 50 mm debljine, a sa čekić -noževima do 80 mm debljine
 • Niski troškovi i jednostavno održavanje

Glavne karakteristike:

 • Podešavanje visine rada:
 1. Točkovi (standardno) ili valjak (opcija,standardno za FPM 618.999);
 2. Bočni klizači.
 • Bočni prenos preko seta specijalnih nazubljenih klinastih kaiševa:
 1. Mašine sa radnim zahvatom od 4 metra i 5,6 metara imaju bočni prenos sa obe strane.
 • Opcije noževa:
 1. Univerzalni Y nož – za sve tipove biljne mase, a posebno za: kukuruz, suncokret, šećernu repu, pamuk, travu, korov i slično;
 2. Ravan nož – pšenica, raž, ječam, ovas, pirinač i slično;
 3. Čekić – nož – za teške radne uslove, kao što su drvenasta i deblja biljna masa.
 • Podešavanje ugla izbacivanja usitnjene mase preko usmerivača na zadnjem poklopcu (rasturanje ili sakupljanje).
 • Kontranoževi obezbeđuju veću usitnjenost biljne mase. Jedan set (red) predstavlja deo standardne ponude, a postoji i opcija ugradnje još jednog seta (preporučuje se za slamu i slično).
 • Transmisija od multiplikatora do bočnog prenosa (vratilo u uljnom kućištu).
 • Masivni točkovi i nosači točkova (modeli od 4 m i 5,6 m).
 • Masivne priključne tačke za priključivanje na traktore II i III kategorije (modeli od 4 m i 5,6 m).

Untitled1

 

Voćarski malčeri

mulcar_vocarski_glavnaVoćarski malčeri spadaju u grupu poljoprivrednih malčera i prvenstveno su namenjeni za usitnjavanje biljnih ostataka nakon rezidbe, kao i korova i trave u voćnjacima i vinogradima. Pored svoje osnovne namene mogu se koristiti i za usitnjavanje biljne mase, uređivanje i održavanje svih drugih poljoprivrednih, komunalnih, zapuštenih i neobrađenih površina. Zahvaljujući velikoj brzini rotora, koji je elektronski balansiran, noževi precizno i efikasno usitnjavaju biljne ostatke i tako ih pretvaraju u lako humusno đubrivo, čime se poboljšava kvalitet i prirodna plodnost zemljišta, a smanjuje potreba za veštačkim đubrenjem. Na taj način se direktno utiče na smanjenje troškova poljoprivredne proizvodnje i povećanje prinosa.

dddddd

Prednosti:

 • Usitnjava granje do 50 mm debljine
 • Niska potrošnja goriva i potrebna mala snaga traktora, zahvaljujući duplo spiralnom i optimalnom rasporedu noževa na rotoru
 • Bočno pomeranje
 • Niski troškovi i jednostavno održavanje

Glavne karakteristike:

 • Podešavanje visine pomoću bočnog klizača i/ili valjka.
 • Multiplikator sa jednosmernom spojnicom:
 1. Zadnje kačenje (standardno);
 2. Samo prednje ili kombinovano prednje i zadnje kačenje (opcija).
 • Pomeranje u stranu:
 1. Mehaničko;
 2. Hidraulično.
 • Opcije noževa:
 1. Čekić-nož (standardni) – za teže radne uslove (granje, deblji korov, trava i slično);
 2. Univerzalni Y nož (opcija) – za lakše radne uslove (trava, korov i slično).
 • Bočni prenos preko seta specijalnih nazubljenih klinastih kaiševa.
 • Kontranoževi (standardno) – njihovim podešavanjem određuje se stepen usitnjenosti biljne mase (tri pozicije).

ggggggggggggggggggggggg

 

TMC Cancela malčeri

Naša kompanije je generalni zastupnik španske kompanije TMC Cancela u Srbiji. Ova kompanija je osnovana 1971, a razlog za njeno osnivanje je bio pružanje efikasne usluge lokalnim poljoprivrednicima. Glavni cilj kompanije je bio da ponudi i obezbedi svojim klijentima popravke i obične proizvodne usluge, kao i distribuciju nekih poljoprivrednih alatki. Polako, korak po korak, proces proizvodnje se povećavao u kompaniji, da bi do ranih 90ih ona postala osnovna delatnost. Potražnja za proizvodima je značajno porasla, zbog čega je kompanija donela odluku o povećanju ulaganja u postrojenja, mašine i radnu snagu. Sa novim melenijumom, proizvodnja je počela da se fokusira na šumarsko tržište i alternativne energije (kao što je bio masa,…) zbog rastućeg broja zahteva koji se dogodio tih godina. Nove proizvodne linije su dodate u brošuri kompanije, koje su pokrivale ceo opseg malčiranja, čišćenja i održavanja prirodnog okruženja.

Danas, ova kompanija izvozi svoje mašine širom sveta, u zemlje kao što su Kostarika, Paragvaj, Meksiko, Brazil, … u Latinskoj Americi; Angola, Mozambik, Alžir u Africi; Francuska, Portugalija, Italija, Nemačka, Austrija, Švajcarska… u Evropi.

Malčeri za poljoprivredu i šumarstvo su glavni izvozni proizvod ove kompanije.

 

Malčeri za poljoprivredu

Untitledgggff

Untitledddd

5656Untitled

aaa

Untitledgggff

Untitledgggff

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šumarski malčeri

jjjj

Untitle5212d

111111

Comments are closed.