Tanjirače

Vučena tanjirača “Agrostandard” V-tipa radnog zahvata od 2,4 do 3,2 m

Najnovija konstrukcija rama poprečnog preseka 150x150x6 mm obezbeđuje čvrstu konstrukciju u svim uslovima rada. Stabilizator je fiksno vezan (zavaren) za vučni deo rama a navojnim vretenom i sabijajućim oprugama omogućava nivelaciju mašine i dobro kačenje za sve tipove traktora. Greda je poprečnog preseka 120x80x5 mm sa pojačanim uškama za kačenje nosača ležaja. Ležajevi su samopodešavajući sa četvrtastom rupom za osovinu 35×35 mm. Diskovi su prečnika 560 mm, italijanskog proizvođača “Ofas”. Razmak između diskova je 200 mm, odstojnici su od odlivaka. Hidraulični cilindar vrlo lako prevodi mašinu iz radnog u transportni položaj, a postoji i mogućnost zaključavanja točkova na određenu visinu, pa se time postiže kontrolisanje poniranja diskkova u zemlju. Osovina nosača točkova je od punog materijala, pa ne može doći do krivljenja. Točkovi su dimenzija 10.0/75×15.3.

Book1

tanjiraca-2 tanjiraca-14-640x480 tanjiraca-3-640x480 tanjiraca-8-640x480 tanjiraca-7-640x480

 

 

Vučena tanjirača “Agrostandard” radnog zahvata od 2,8 do 3,6 m

Ram je urađen od kutijastih profila dimenzija 200×100 debljine 6 mm. Osovine su napravljene od čelika dimenzija 40×40 mm. Ugao između baterija je moguće podešavati, jednostavnim vađenjem bolcne i dovođenjem u željeni položaj. Time se postiže da se u prvom prohodu dublje obradi zemlja, a u drugom da se ona dobro usitni, tako da je već posle drugog prohoda spremna za setvu. Čistači imaju mogućnost približavanja diskovima, tako da se u slučaju istrošenosti istih mogu koristiti u punom intenzitetu, i ne može doći do nagomilavanja zemlje. Kućište ležaja je masivno, i u svakom se nalaze po dve puškice. Ležaji su kuglični, i u svakom kućištu se nalazi po dva ležaja, dva semeringa koji hermetički zatvaraju unutrašnjost kućišta, kako ne bi došlo do ulaska zemlje i prašine i do oštećenja ležaja. Na kućištima postoji sistem podmazivanja, i istiskanja stare masti koja se već nalazi u kućištu. Uz pravilnu upotrebu i održavanje pokazaće se izuzetno izdržljivim. Na svakoj osovini ima po dva kućišta sa po dva ležaja, a na celoj tanjirači ukupno 8 kućišta sa 16 ležaja. Točkovi su širokog gaza, i u potpunosti prate trag traktora. Gume su sa 12 platana. Ruda je sa klatećim priključkom, i ima mogućnost podešavanja vuče pod određenim uglom.

2222

tanjiraca-hercul-1-640x480

tanjiraca-hercul-10-640x450 tanjiraca-hercul-2-640x480 tanjiraca-hercul-3-640x480

 

 

Pozovite da se dogovorimo!                                                     021/6451314
064/9006169
standarddoo@yahoo.com

Comments are closed.