Freze

Pomerljive freze

freza_pomerljiva_glavnaPomerljive freze spadaju u grupu lakših freza i namenjene su za osnovnu i dopunsku obradu zemljišta u ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu. Zahvaljujući mogućnosti pomeranja u desnu stranu, ove freze omogućavaju obradu zemlje blizu biljke, bez opasnosti da traktor ošteti grane, lišće i ostale delove biljke. Ove mašine se proizvode u dve klase, i to: B35 (za lakše radne uslove) i B55 (za srednje zahtevne radne uslove).

ffff

Prednosti:

 • Bočno pomeranje
 • Niska potrošnja goriva i potrebna mala snaga traktora zahvaljujući optimalnoj konstrukciji
 • Visok kvalitet motičica
 • Visoka pouzdanost

Glavne karakteristike:

 • Podešavanje radne dubine pomoću bočnih klizača.
 • Mehanizam za bočno pomeranje.
 • Bočni prenos preko lanca u uljnom kućištu.
 • Specijalan oblik i spiralni raspored motičica na rotoru omogućavaju efikasno usitnjavanje zemljišta uz minimalan utrošak energije.
 • Podešavanjem položaja zadnjeg poklopca podešava se stepen usitnjenosti zemljišta.

Untitled

 

Rotacione freze

freza_teska_glavnaRotacione freze „ROTAS” spadaju u grupu teških freza i namenjene su za osnovnu i dopunsku obradu zemljišta za sve vidove poljoprivredne proizvodnje. Zahvaljujući četvorostepenom reduktoru i snažnoj i masivnoj konstrukciji, ove freze se mogu koristiti i u najtežim radnim uslovima i na svim tipovima zemljišta.

xaxa

Prednosti:

 • Snažna i masivna konstrukcija
 • Reduktor sa četiri stepena prenosa (četiri brzine okretanja rotora)
 • Mogućnost izbora više tipova rotora, sa opcijom četiri ili šest motičica po rozetni
 • Visok kvalitet motičica

Glavne karakteristike:

 • Četvorostepeni reduktor sa dva para zupčanika:
 1. Raspored zupčanika u reduktoru i brzina okretanja rotora
 • Bočni prenos preko zupčanika u uljnom kućištu.
 • Brza i laka zamena rotora omogućava primenu kod osnovne i dopunske obrade zemljišta.
 • Opcije rotora sa različitim tipovima motičica.
 • Specijalan oblik i spiralni raspored motičica na rotoru štedi energiju i smanjuje opterećenost traktora.
 • Opcija ugradnje valjka:
 1. paker valjak;
 2. kavezni valjak.

Untitled

 

 

 

Comments are closed.